Waarde van de bibliotheek

Vorige week was ik aanwezig tijdens de tweejaarlijkse bijeenkomst van de Global Council van OCLC in Dublin OHIO. Altijd inspirerende bijeenkomsten met leuke collega’s en OCLC-medewerkers. carcasa iphone 7 morada Ook tijdens deze meeting was het een thema in een van de deelsessie: “de waarde van de bibliotheek”.

Overheden en moederorganisaties vragen steeds meer naar concrete gegevens om de relevantie van het bestaan en het subsidiëren van onder meer bibliotheken aangetoond te krijgen. carcasa samsung la fleur En steeds meer begin ik te geloven dat we te geforceerd zoeken naar ROI-modellen in sectoren als de onze. Natuurlijk, waar mogelijk moeten we onze resultaten in kaart brengen. Als het even kan met goede gegevens en monitoring. Maar waar het volgens mij vooral om moet gaan zijn de keuzes die je maakt en daarna de verhalen achter het individuele gebruik van een culturele instelling. “How do you measure pleasure” heb ik wel eens ergens gelezen. En moet je pleasure subsidiëren? Als we terugzakken van plaats 4 naar plaats 7 op de lijst van meest gelukkige landen, moeten we dan weer extra investeren in gelukbrengers? Wat zijn die gelukbrengers? In onze door economie en kapitaal gedomineerde samenleving gaat het vooral om banen en genoeg geld op de bank. Volgens mij gaat het uiteindelijk daar niet om. Onlangs had ik daar een inspirerend gesprek over met Harry Tjeerdsma, de motor achter de voedselbanken in Friesland. Natuurlijk is het belangrijk om te beschikken over financiele mogelijkheden. carcasa iphone 6 tintin Het helpt enorm om je volwaardig te kunnen bewegen in een soms vijandige omgeving. Het gaat om geld, maar ook om eigenwaarde, genieten van mooie dingen, relatievorming, delen van kennis en bezit enz, enz.

Hoe kun je nu bijvoorbeeld het rendement meten van een bezoek dat ik onlangs bracht aan een prachtige instelling als Tresoar, de culturele provinciale erfgoedinstelling van Friesland, gevestigd in Leeuwarden? Ik was wat vroeg voor een vergadering en pakte een paar tijdschriften over filosofie. apple carcasa iphone se Filosofiemagazine leek me wel wat en ik begon te lezen. carcasa para samsung grand duos Het inspireerde me en ik besloot een abonnement te nemen op dat blad. Het eerste nummer viel een paar weken geleden op de deurmat. Inmiddels kan ik ook online inloggen op de website en las van alles over de belangrijke filosoof Zygmund Bauman. carcasa iphone 6s juego de tronos Dat inspireerde me weer tot de aanschaf van een van zijn boeken. Het boek ligt nu nog op de stapel en wacht op promotie richting nachtkast.

In dat eerste nummer van Filosofiemagazine las ik ook een interview met de nieuwe denker des vaderlands, Marli Huijer. Ze houdt zich onder meer bezig met de positie van jonge vrouwen van ongeveer 30 jaar die soms geforceerd een succesvolle baan proberen te combineren met een volwaardig sociaal leven en moederschap. Dan moeten ze ook nog eens de ideale partner zijn van een echtgenoot die het thuiswerk overwegend overslaat. Dat de nieuwe denker des vaderlands zich met dit vraagstuk bezighoudt hielp mij weer bij het kijken hoe mijn dochters (die die fase in hun leven bereikt hebben of naderen) zich soms door hun leven worstelen. De gedachten die Huijer bij dit vraagstuk heeft ontwikkeld ga ik zeker bestuderen en zal ik dan delen met mijn meest dierbaren, mijn dochters. Die bestook ik zo af en toe met mijn bespiegelingen die ik ontleen uit mijn bezoekjes van Tresoar en andere fraaie cultuurpaleisjes of artikelen uit ‘De Correspondent’, de online krant van Rob Wijnberg.

Je ziet dat een simpel bezoekje aan Tresoar indirect kan leiden tot wellicht waardevolle en wijze adviezen die weer kunnen leiden tot een prettiger in het leven staan van anderen dan jezelf. Zo’n keten leidt tot een verhaal en niet tot een door Tresoar meetbaar resultaat. bateria carcasa iphone 6s Dat betekent dat bij een verantwoording zowel een bezoek van me kwantitatief in de boeken moet worden opgenomen, maar dat ook het verhaal ergens moet worden opgeslagen.

Print Friendly

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>